Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

Varovanje zdravja predšolskih, šolskih otrok in mladostnikov, vključno študentov in mladih delavcev mora potekati celostno, kar pomeni kurativno in preventivno varstvo skupaj po dispanzerski metodi, aktivno iskanje potencialno bolnih in ogroženih posameznikov in skupin.

Namen preventivnih programov pri predšolskih otrocih, šolskih otrocih in mladostnikih je aktivno spremljanje zdravja posameznika in vrstniške skupine, odkrivanje zdravstvene problematike (tudi oralnega zdravja), ukrepanje in svetovanje otroku, staršem, vzgojiteljem. Obsega oceno rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja, življenjskih navad in tveganih vedenj, ki izhajajo iz otrokove družine in okolice (pozitivni in negativni kazalniki zdravja). Preventivni pregledi se izvajajo skladno s strokovnimi navodili o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l.št.19/1998)

Dispanzer za zdravstveno varstvo predšolskih otrok
izvaja celotno zdravstveno varstvo otrok, posvetovalnico, preventivne preglede, cepljenja, ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni, zdravljenje bolnih otrok. Na preglede se je potrebno naročiti. Izven ordinacijskega časa dispanzerja sprejema nujne primere šolski dispanzer, otroški dispanzer v Šiški ali Pediatrična nujna pomoč na Metelkovi.

Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
izvaja vse dejavnosti s področja preventive, sistematske preglede, timske obravnave, zdravstveno vzgojo in podobno ter zdravljenje šolajočih otrok in mladine. Na preventivne preglede naročajo. Izboljšati zdravstveno vzgojo, da bo posameznik ozaveščen in motiviran, da bo aktivno skrbel za svoje zdravje in zdravje drugih, vključno z zobozdravstveno vzgojo v šolah in ZD. V sodelovanju z vsemi, ki prihajajo v stik z otroci in mladostniki izvajati primarno preventivo na področju zlorabe dovoljenih in nedovoljenih drog in drugega tveganega vedenja. Za otroke in starše organizirati posebne šole ali posvetovalnice za skupine otrok in mladostnikov s kroničnimi boleznimi (npr. z astmo). Izpeljati promocijo zdravja na vseh področjih, npr. osebne higiene, preživljanja prostega časa, oblikovanje pozitivne samopodobe in podobno.