Izjava o dostopnosti

Zdravstveni dom Medvode se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.zd-medvode.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.zd-medvode.si

STOPNJA SKLADNOSTI

Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato ga nenehno oblikujemo, posodabljamo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Spletišče www.zd-medvode.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacijzaradi spodaj navedenih izjem.

NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere objavljene vsebine, zaradi nesorazmernega bremena, ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  • Nekateri skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, so dostopni, vendar težje berljivi. Zato vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 21.04.2023.

Izjava je bila nazadnje pregledana 26. 04. 2023.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.zd-medvode.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki, nam lahko sporočite na uprava@zd-medvode.si ali nas pokličete na 01 / 361-99-62.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR
Tržaška 21, 1000 Ljubljana
E: gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si