Kontakt

Kontaktne Informacije

Lokacija

Ostrovrharjeva Ul. 6
1215 Medvode

Pomembne številke

Direktor

prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Tajništvo

Kadrovska služba

Računovodja

Obračun plač

Alenka Šušteršič Snoj

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov