Kontakt

Kontaktne Informacije

Lokacija

Ostrovrharjeva Ul. 6
1215 Medvode

Pomembne številke

Direktor

prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Poslovna sekretarka

Alenka Šušteršič Snoj

Kadrovska služba

Računovodja

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov