Organi zavoda

ČLAN SVETA ZAVODA - ČLAN UPORABNIKOV, IMENOVAN S STRANI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

 • Inge Šernek

ČLANI SVETA ZAVODA IMENOVANI S STRANI USTANOVITELJA OBČINE MEDVODE

 • mag. Zvonka Hočevar- predsednica Sveta zavoda
 • Luka Kajtna
 • Blanka Trampuš
 • Tatjana Bizant

ČLANI SVETA ZAVODA IZVOLJENI S STRANI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENEM DOMU MEDVODE

 • Tanja Tavčar, dr. med., spec.
 • Jasmina Klemenčič, dms

ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZAVODA:

 • Julijana Pepić, dms
 • Ivana Košir, dr. dent. med.
 • Branka Štigl, dr. med., spec.
 • Marija Sevšek Podobnikar, dr. med., spec.
 • dr. Anja Radšel, dr. med., spec.

DIREKTOR:

 • prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.