Osebna izkaznica

Predstavitev

Zdravstveni dom Medvode je javni zdravstveni zavod, ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Zato ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, nujno medicinsko pomoč, patronažno varstvo, laboratorijsko diagnostiko, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela, fizioterapijo. Poleg tega izvaja specialistično okulistično, ultrazvočno in alergološko ambulantno dejavnost.

Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno, duševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem, v katerem živijo in delajo.

Osnovni podatki

Zdravstveni dom Medvode
Naslov: Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode
telefon: 01/361-99-00
faks: 01/361-99-18
e-pošta: uprava@zd-medvode.si
ID DDV: SI99423162
Podračun pri UJP: 01271-6030927660
Matična številka: 1430726000

direktor: prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.