Administrativna ambulanta

*V poletnem času, ko so povečane odsotnosti osebnih zdravnikov bodo naročeni recepti in napotnice na vaši KZZ v roku 3-5 dni. Prosimo Vas, da si pravočasno priskrbite naročilo receptov in napotnic!

*Administrativna ambulanta sprejema naročila:
RECEPTOV (stalna terapija),NAPOTNIC in*PRENOS KARTONA!
Administrativna ambulanta sprejema naročila za obravnavo pri ustnem higienku.

*Naročilo za PRENOS KARTONA izključno prek e-pošte! Naročilo naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, osebni zdravnik, naslov kamor želite, da je karton poslan in razlog prenosa.