Naše čakalne dobe

SPECIALISTIČNA OKULISTIČNA AMBULANTA

Nosilec: Dagmar Naglič McDermott, dr. med., spec. oftalmolog

 • Zelo hitro: 95 dni
 • Hitro: 182 dni
 • Redno: 242 dni

Izvaja se triaža napotnih listin za vse stopnje nujnosti. Točen termin pregleda dobite naknadno po pošti. V času odsotnosti zdravnika, se triaža napotnih listin ne izvaja.


SPECIALISTIČNA ULTRAZVOČNA AMBULANTA

Nosilci: Rok Vengušt, dr. med., spec. radiolog

Andreja Bohnec, dr. med., spec. radiologinja

Jerica Rupar Avsenik, dr. med., spec. radiologinja

UZ abdomna in UZ sečil:

 • Zelo hitro: 20 dni
 • Hitro: 40 dni
 • Redno: 50 dni

UZ ingvinalnega predela (dimlje), UZ ingvinalnega predela (dimlje) – otroci, UZ abdomna – otroci in UZ sečil – otroci:

 • Zelo hitro: 30 dni
 • Hitro: 45 dni
 • Redno: 55 dni

Ker ambulanta dela 3x tedensko, izvajamo triažo napotnih listin za vse stopnje nujnosti. Točen termin pregleda dobite naknadno po pošti.

Čakalna doba za UZ preglede otrok ter UZ pregled ingvinalnega predela je daljša, ker preiskave izvajamo le 1x tedensko, ob sredah.


SPECIALISTIČNA ALERGOLOŠKA AMBULANTA

Nosilec: mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec. pediatrije

 • Zelo hitro: 70 dni
 • Hitro: 230 dni
 • Redno: 250 dni

Ker ambulanta dela 1x tedensko, izvajamo triažo napotnih listin za vse stopnje nujnosti. Točen termin pregleda dobite naknadno po pošti.


FIZIOTERAPIJA

Nosilci: Anja Breznik Zupančič, dipl. fizioterapevt

Maja Alič, dipl. fizioterapevt

Kaja Stanković, dipl. fizioterapevt

Dino Erceg, dipl. fizioterapevt

 • Zelo hitro: 190 dni
 • Hitro: 400 dni
 • Redno: 480 dni

Izvajamo triažo delovnih nalogov med stopnjami nujnosti IN tudi znotraj stopnje nujnosti zelo hitro. Točen termin dobite naknadno po pošti.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH - PROTETIKA

Nosilec: Polonca Šter, dr. dent. med.

 • Zelo hitro: 1 dan
 • Hitro: 46 dni
 • Redno: 67 dni

Nosilec: Alenka Mijović, dr. dent. med.

 • Zelo hitro: 1 dan
 • Hitro: 1 dan
 • Redno: 1 dan

Nosilec: Rok Oblak, dr. dent. med.

 • Zelo hitro: 1 dan
 • Hitro: 1 dan
 • Redno: 1 dan

Nosilec: Natalija Škrlep, dr. dent. med.

 • Zelo hitro: 5 dni
 • Hitro: 5 dni
 • Redno: 73 dni

Navedena čakalna doba velja samo za že registrirane paciente, ki so že konzervativno oskrbljeni in so v dogovoru z zobozdravnikom.


POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV V ZD MEDVODE:

Julijana Pepić, dms, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

01 361 99 04

Julijana.pepic@zd-medvode.si

Polonca Šter, dr. dent. med. – čakalne dobe za zobozdravstvo

01 361 99 40

Polonca.ster@zd-medvode.si


Posodobljeno: 13.6.2024

Dokumenti