Kaja Stankovič , dipl. fizioterapevtka

Splošne informacije

Kaja Stankovič , dipl. fizioterapevtka

Obvestilo

ČAKALNE DOBE:

  • Zelo hitro: 120 dni
  • Hitro: 400 dni
  • Redno: 480 dni

Na podlagi 11. člena pravilnika Ministrstva za zdravje o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, vas obveščamo, da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

NAROČANJE in ROK ZA PREDLOŽITEV DELOVNEGA NALOGA:

Osebno z delovnim nalogom izbranega zdravnika ali zdravnika specialista. Delovni nalog pustite na recepciji zdravstvenega doma, kjer podpišete soglasje o čakalnih dobah ter pustite kontaktne podatke. Delovni nalog v fizični obliki lahko tudi pošljete po pošti. Zraven pripišite kontaktne podatke.

Delovni nalog je veljaven v kolikor se izvajalcu predloži v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):

  • v 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti zelo hitro
  • v 21 dneh za stopnji nujnosti hitro in redno

Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na stopnjo nujnosti uvrstili v čakalni seznam. V naši ustanovi se izvaja triaža napotenih delovnih nalogov med stopnjami nujnosti IN tudi znotraj stopnje nujnosti zelo hitro. V kolikor se stopnja nujnosti, ki je navedena na delovnem nalogu in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži.

V kolikor je bil izdan delovni nalog pod stopnjo nujnosti hitro ali redno, boste v roku nekaj dni domov prejeli pisno vabilo za pričetek obravnav na naslov, ki je napisan na delovnem nalogu.

V kolikor ste oddali delovni nalog pod stopnjo nujnosti zelo hitro, ste uvrščeni v čakalno vrsto in teden pred pričetkom obravnav boste obveščeni.

POTEK OBRAVNAVE:

Obravnave se pri izbranem fizioterapevtu predvidoma zaključujejo v roku 14 dni. Izjemoma se lahko podaljšujejo po presoji fizioterapevta, glede na zahtevnost stanja.


Delovni čas

Ponedeljek
06:30 - 14:00
Torek
06:30 - 11:30
Sreda
13:00 - 19:30
Odmor: dopoldan 10:00 - 10:30, popoldan 16:00 - 16:30
Sprejem pacientov dopoldan do 13:45, popoldan do 18:45.

Naročanje v ordinacijskem času ambulante

Obiščite nas osebno v ordinaciji ali pa nam pošljite navadno pošto.