Ambulante družinske medicine

Sara Kern - ODSOTNA, NADOMEŠČATA Ada Vujasinović in Lidija Peterlin

dr. med., spec.

Nina Prešeren Ovčak

dr. med., spec.

Marija Sevšek Podobnikar

dr. med., spec.

prim. mag. Rajko Vajd

dr. med., spec.

Ambulante družinske medicine izvajajo kurativno in preventivno zdravstveno varstvo odraslih. Kurativni pregledi so namenjeni pregledu bolnika in zdravljenju bolezni, če je potrebno napotiti v laboratorij za diagnostične preiskave, k ustreznemu specialistu ali v bolnišnico. Preventivni pregledi so namenjeni ohranjanju zdravja in preprečevanju bolezni, spreminjanju zdravju škodljivih vzorcev vedenja.

V Zdravstvenem domu Medvode izvaja splošno zdravstveno varstvo deset zdravnikov, od tega devet specialistov splošne medicine.

Kurativno zdravstveno varstvo pomeni odkrivanje, ugotavljanje in zdravljenje bolezni in poškodb in rehabilitacijo. Poleg tega pa tudi vse druge aktivnosti, ki sledijo iz Pravil zdravstvenega zavarovanja, delovne zakonodaje kot npr. ugotavljanje delovne nezmožnosti in podobno. Zaradi cilja, da bi čimbolj razbremenili sekundarni nivo zdravstvenega varstva, kar vključuje specialistično in bolnišnično zdravstveno varstvo, skrajšujejo bolnišnice ležalno dobo, specialisti pa zahtevajo, da se določena diagnostika izvaja na primarnem nivoju. Pacient, ki je prej odpuščen iz bolnišnice, potrebuje več obiskov tako zdravnika kot tudi patronažne službe. Specialisti tudi zahtevajo ob napotitvi pacienta na specialističen pregled, da prinese vse izvide, tudi tiste, ki so bili prej domena specialističnih ambulant. Pri kroničnih boleznih pa zahtevajo spremljanje določenih parametrov zelo pogosto, npr. ob uvedbi določenega zdravila za kronično bolezen, kontroliranje krvnih izvidov, da bi pravočasno zaznali stranske učinke zdravil.

V letu 2002 je bilo uvedeno tudi preventivno zdravstveno varstvo odraslih in sicer za ugotavljanje koronarne ogroženosti moških v starostni skupini od 35 let do 65 let in žensk od 45 let do vključno 70 let. Vsak zdravnik mora izvesti te preglede pri 18% zanj opredeljenih oseb v tej starosti.

Zdravstveno vzgojni program za odrasle: Z uvedbo preventivnih pregledov so bili uvedeni tudi zdravstveni vzgojni program za odrasle:

  • predavanja o zdravi prehrani, o pomenu telesne dejavnosti-gibanja, o vzdrževanju telesne teže, o visokem krvnem tlaku, o zvišanih maščobah v krvi, o sladkorni bolezni in pomoč pri odvajanju od kajenja
  • preizkus hoje na »2km«
  • merjenje krvnega tlaka in individualna zdravstvena vzgoja

Varovanje zdravja ostarelih: Primarno zdravstveno varstvo je potrebno zagotavljati in približati ostarelim. Potrebno bi bilo razvijati zdravljenje na domu in zdravstveno nego. V okviru socialnovarstvenih programov je potrebno sodelovati pri razvijanju in delovanju: dnevnih centrov za ostarele, pomoči starejšim na domu, storitvah v varovanih stanovanjih. V domu za starejše je potrebno zagotavljati ustrezno zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego.

ZD Medvode je tudi učna baza za študente medicine in specializante družinske medicine in zato zdravniki poleg rednega dela opravljajo tudi mentorstvo za študente in specializante.