ZD Medvode
Pozdravljeni!

Zdravstveni dom Medvode zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na področju občine Medvode. V okviru javnega zavoda organiziramo zdravstvene storitve in skrbimo za zdravje naših bolnikov in uporabnikov. Veseli nas, da ste obiskali našo novo spletno stran. Želimo si, da bi na njej našli koristne informacije, povezane z organizacijo in delom Zdravstvenega doma Medvode.RAZPIS ZA DIREKTORJA

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na podlagi

Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlokom o ustanovitvi javnega

zavoda Zdravstvenega doma Medvode in Statutom

Zdravstvenega doma Medvode ter sklepom Sveta zavoda

z dne 11. 08. 2017 razpisuje prosto delovno mesto

 

DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA M/Ž

za 4-letni mandat

 

Direktor opravlja zadeve s svojega delovnega področja 24 ur tedensko, preostali delovni čas lahko opravlja delo na drugem ustreznem delovnem mestu v ZD Medvode ali pri drugem delodajalcu.

 

 

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo

kandidati izpolnjevati še naslednje:

 • univerzitetna izobrazba medicinske smeri (prednost imajo zdravniki
  s področja primarnega zdravstvenega varstva)
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj
 • poznavanje področja dela zavoda,
 • sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu,
 • izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.

 

Pisne ponudbe z

 • dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani univerzitetni
  izobazbi medicinske smeri,licenco Zdravniške zbornice, izjavo,
  da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
  dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil 
  obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
  mesecev ter izjavo, da zoper njega ni bila vložena 
  pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti),
 • izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev
  dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode vpogled v podatke iz
  uradnih evidenc,
 • kratkim življenjepisom in
 • programom dela oz. razvoja ZD

naj kandidati pošljejo do 24. 09. 2017 na naslov:

 

ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE

Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode

(Za razpisno komisijo)

 

O izboru bomo kandidate pisno obvestili. 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Če se strinjate z uporabo piškotkov na spletni strani ZD Medvode pritisnite na gumb.